Missionssyföreningen

ti 26.3 kl. 13.00 - kl. 15.00

Församlingshemmet

Missionssyföreningen

Missionssyföreningen i församlingshemmet.


Arrangör

Bergö församling

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling
Sviditået 18
66220 BERGÖ

Församlingspastorn arbetar i regel onsdag-söndag, och är ledig måndagar och tisdagar.