Högmässa med konfirmation

sö 16.6 kl. 14.00 - kl. 15.30

Bergö kyrka

Konfirmation

Högmässa med konfirmation, Englund, Björklund, Brunell, kyrkokören, Norrback.


Arrangör

Bergö församling

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling
Sviditået 18
66220 BERGÖ

Församlingspastorn arbetar i regel onsdag-söndag, och är ledig måndagar och tisdagar.