Bild församlingsvalet
Vid församlingsvalet den 18 november 2018 väljs nya förtroendevalda. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Nu finns det chans att påverka! 

SÄMJOVAL I BERGÖ FÖRSAMLING

Eftersom antalet kandidater är så så blir det sämjoval i Bergö församling. 

RÖSTNING

Det blir sämjoval i Bergö församling. Medlemmarna i Bergö församling kommer alltså inte att rösta i församlingsvalet. Däremot kan medlemmar i andra församlingar där det ordnas val förhandsrösta vid vilken vallokal som helst medan förhandsröstningen pågår. 

FÖRHANDSRÖSTNING 6-10.11.2018

Pastorskansliet i Petalax: Tisdag till fredag 6-9.11 kl. 9-18 samt lördag 10.11 kl. 13-17.

Thorshagavägen 3. 66240 PETALAX

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.