Nu har insamlingen Gemensamt Ansvar startat!

Insamlingen Gemensamt Ansvar (Yhteisvastuu på finska) är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.

I Finland används medlen från Gemensamt Ansvar till att hjälpa människohandelsoffer. Det internationella arbete som stöds med insamlingsmedlen fokuserar framför allt på att hjälpa unga som är bosatta i konfliktområden i Mellanöstern för att de ska kunna bygga upp ett bra liv och inte falla offer för människosmugglare och människohandel.

Vill du delta i insamlingen? Betala till kontonummer FI82 4055 0010 4148 41  OBS! uppge referensnummer: 305019. Tio procent av de insamlade medlen från Bergö går till församlingens diakoniarbete, resten till Gemensamt ansvars projekt.

Mera information om insamlingen hittar du på Gemensamt ansvars hemsida.