Minior

Miniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 1-2. Miniorerna träffas varannan måndag kl. 13 i församlingshemmets gillestuga. 

Junior

Juniorverksamheten riktar sig till barn i årskurs 3-6. Juniorerna träffas varannan måndag kl. 15 i församlingshemmets gillestuga. 

Miniorerna och juniorerna får ta eget mellanmål med sig. Saft finns i församlingshemmet.

 

Miniorbild

Tag kontakt

Heddy Norrgård
Diakoni- och barnarbete
Bergö församling
Petalax församling