Syföreningen

Syföreningen träffas varje tisdag kl. 13 i församlingshemmets sal. Syföreningen samlar genom sin verksamhet in medel till missionen.

Syföreningen bild