Ungdomskvällar

Varannan fredag kl. 20 har vi ungdomskväll i församlingshemmet.

Tag kontakt

Cay-Håkan Englund
Församlingspastor
Bergö församling
Petalax församling
Sviditået 18
66220 BERGÖ