Ungdomskvällar

Varannan fredag kl. 20 har vi ungdomskväll i församlingshemmet.

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling
Sviditået 18
66220 BERGÖ

Församlingspastorn arbetar i regel onsdag-söndag, och är ledig måndagar och tisdagar.