Träffpunkten bild

Träffpunkten

Träffpunkt är en samling där vi träffas under caféliknande former. Ibland har vi en inbjuden gäst, och vi får dela med oss av berättelser och erfarenheter ur livet. Präst och kantor medverkar.

Tag kontakt

Cay-Håkan Englund
Församlingspastor
Bergö församling
Petalax församling
Sviditået 18
66220 BERGÖ