April i Bergö församling

Sö 2.4 kl 14: Högmässa, Björklund, Brunell

Må 3.4 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.

Må 3.4 kl. 13: Minior i församlingshemmet.

Må 3.4 kl. 15: Junior i församlingshemmet.

Ti 4.4 kl 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.

On 5.4 kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet.

Fr 7.4 kl 20: Ungdomskväll i församlingshemmet.

Sö 9.4 kl 14: Palmsöndagens gudstjänst, Englund, Brunell.

Må 10.4 kl 19: Passionsvesper i kyrkan, Englund.

Ti 11.4 kl 17.30: Skriftskola i församlingshemmet, övning i kyrkan inför påskdagen.

Ti 11.4 kl 19: Passionsvesper i kyrkan, Englund.

To 13.4 kl 10: Skolgudstjänst i kyrkan, Englund, Brunell.

To 13.4 kl 19: Skärtorsdagens mässa i kyrkan, Englund, Kjell Lolax.

Fr 14.4 kl. 14: Långfredagens gudstjänst, Englund, Brunell, kyrkokören.

Sö 16.4 kl. 14: PÅSKDAGENS FAMILJEVÄNLIGA FESTHÖGMÄSSA, Englund, Brunell, Norrgård, kyrkokören, konfirmanderna, barnen, m.fl. Alla barn är välkomna med i processionen! (Ta gärna med maracas eller andra rytminstrument...) OBS! I år är formuläret lite kortare.

Må 17.4 kl. 14: Annandag påsk, gudstjänst, Englund, Brunell.

Ti 18.4 kl. 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.

Fr 21.4 kl. 20: Ungdomskväll i församlingshemmet.

Lö 22.4 kl 10: Skriftskola i församlingshemmet.

Sö 23.4 kl. 14: Gudstjänst, Englund.

Må 24.4 kl. 10: Familjeklubben i församlingshemmet.

Må 24.4 kl. 13: Minior i församlingshemmet.

Må 24.4 kl. 15: Junior i församlingshemmet.

Ti 25.4 kl 13: Missionssyföreningen i församlingshemmet.

On 26.4 kl 18: Kyrkokören övar i församlingshemmet.