AKTUELLT FRÅN BERGÖ FÖRSAMLING

Ingen fest för 50-årskonfirmander

Vi har beslutat att inte ordna någon fest i år för de som blev konfirmerade för femtio år sedan. I stället blir det en 51-årsfest nästa år förutsatt att Covid-19-läget medger större sammankomster. 

Högmässa med konfirmation

På söndag 23.8 kl. 14 blir det högmässa med konfirmation i kyrkan.Vi sitter med säkerhetsavstånd i bänkarna, förutom mellan familjemedlemmar. Ca 50 personer ryms i kyrkan då säkerhetsavstånden hålls. Även om vi sitter med säkerhetsavstånd ber vi deltagarna i konfirmationsmässan att bära ansiktsmask i enlighet med THL:s rekommendation.

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/thl-rekommenderar-ansiktsmask-for-att-skydda-andra-handtvatt-och-sakerhetsavstand-ar-de-viktigaste-satten-att-forebygga-coronasmitta

Ämbetsbevis beställs från centralregister

Folkbokföringen i Bergö församlingar överförs till Kustens och Ålands centralregister fr.o.m. 1.5.2020. Efter det ska församlingsborna vända sig till centralregistret med beställningar av ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar.

Beställ elektroniskt via centralregistrets hemsida: www.pedersorenejdensforsamlingar.fi/kontakt/centralregistret

Per telefon till nummer: 040 3100 490

Genom besök vid centralregistrets enhet i Vasa på adressen: Skolhusgatan 26-28

På pastorskansliet kan vi vid behov också hjälpa till med att förmedla era beställningar. 

Vänligen notera att inga beställningar av ämbetsbevis ska göras via e-post eftersom det finns risk att obehöriga via e-posten kan komma åt personuppgifter.

Andakter och gudstjänster på nätet

Här hittar du olika andakter och gudstjänster på nätet från regionen och Svenskfinland.

Nu startar insamlingen GEMENSAMT ANSVAR 2020

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling som hjälper nödställda i Finland och utomlands oberoende av deras härkomst, religion eller politiska övertygelse. Gemensamt Ansvar 2020 utför förebyggande barnskyddsarbete genom att stödja föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden.

När föräldern mår bra, mår också barnet bra, men om föräldern är ensam, stressad och saknar socialt stöd utgör det en riskfaktor för barnets utveckling. Utomlands är det livsviktigt att föräldrar och familjer får mångsidig hjälp, till exempel i områden som är utsatta för naturkatastrofer och i flyktingläger.

Den andel av intäkterna som stannar i FINLAND används dels för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder, där Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen är nationella samarbetspartner, och dels för de lokala församlingarnas familjearbete. Exempel på konkret hjälp kan vara kamratstöd för föräldrar, möjlighet till en gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer.

UTOMLANDS används medel från Gemensamt Ansvar för att hjälpa de allra mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. I år används insamlingsmedlen i synnerhet för utbildning av kvinnor och mammor i syfte att förbättra deras möjligheter att försörja sig. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

INBETALNINGSUPPGIFTER

 

  • Kontonummer: FI82 4055 0010 4148 41

  • Referensnummer: 305019 (OBS! Uppge referensnummer!)

  • MobilePay: 40491