AKTUELLT FRÅN BERGÖ FÖRSAMLING

Covidintyg krävs på De vackraste julsångerna

För att vi ska kunna ordna De vackraste julsångerna är vi tvungna att begära covidintyg av alla deltagare som är över 16 år. Utan giltigt covidintyg kan man inte delta i De vackraste julsångerna på Bergö, så vi rekommenderar att alla som vill delta redan nu laddar ner eller beställer sitt covidintyg.

Intyget kan laddas ner till en smarttelefon via Mina Kanta-sidorna eller beställas i pappersformat från HVC.

Välkomna på De vackraste julsångerna i Bergö kyrka 18.12 kl. 18!

Kravet grundar sig på Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands förordnade den 3.12.2021: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands tidigare förordnande för perioden 27.11–19.12.2021 hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Med beslutet förbjuds alla sådana offentliga tillställningar som ordnas i inomhusutrymmen i vilka över 100 (etthundra) personer deltar och där

1) det används läktarutrymmen där det inte finns sittplatser för alla deltagare, eller

2) det är fråga om allsångsevenemang som hör till offentliga tillställningar.

Som ett alternativ till de gällande coronabegränsningarna kan verksamhetsutövaren börja använda covidintyget. I så fall gör intyget det möjligt att få tillträde till tillställningar och evenemang. Ett covidintyg kan krävas av personer som har fyllt 16 år.

Ny faktureringsadress!

Församlingen har ny faktureringsadress från och med 10.11.2021.

Adress på pappersfakturor:

Kyrkan servicecentral/Malax kyrkliga samfällighet

003704986815

PL 5018 02066

DOCUSCAN

 

Nätfakturaadress:

Fakturamottagare Malax kyrkliga samfällighet

003704986815

 

Nätfakturaoperatör: CGI

Förmedlarkod: 003703575029

 

Heddy Norrgård pensionerad, nytt telefonnummer till diakonin

Heddy Norrgård, som ansvarat för diakoni och barnverksamhet har gått i pension. Vi är glada och tacksamma för de år Heddy har jobbat i församlingen! Församlingspastor Frank Isaksson har tagit över ansvaret för diakonin. Han nås på telefonnummer 050 465 2904.

Ämbetsbevis beställs från centralregister

Folkbokföringen i Bergö församlingar överförs till Kustens och Ålands centralregister fr.o.m. 1.5.2020. Efter det ska församlingsborna vända sig till centralregistret med beställningar av ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar.

Beställ så här:

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en privatperson.

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en organisation (t.ex. bank eller advokatbyrå).

Per telefon till nummer: 040 759 1204

Genom besök vid centralregistrets enhet i Vasa på adressen: Skolhusgatan 26-28

På pastorskansliet kan vi vid behov också hjälpa till med att förmedla era beställningar. 

Vänligen notera att inga beställningar av ämbetsbevis ska göras via e-post eftersom det finns risk att obehöriga via e-posten kan komma åt personuppgifter.

Andakter och gudstjänster på nätet

Här hittar du olika andakter och gudstjänster på nätet från regionen och Svenskfinland.