AKTUELLT FRÅN BERGÖ FÖRSAMLING

Församlingsvalet närmar sig!

Församlingsvalet hålls den 20.11.2022. Mer information om valet finns HÄR!

Kansliet sommarstängt

Pastorskansliet i Petalax är sommarstängt under tiden 4.7-2.8.2022. Under tiden kan bokningar och andra förfrågningar göras till Kristian Norrback, tel. 050 598 1700. Om det handlar om mindre akuta ärenden får man gärna vänta tills kansliet är öppet i augusti igen. Ämbetsbevis och släktutredningar beställs i vanlig ordning under hela sommaren från Kustens och Ålands centralregister.

Renovering pågår

Just nu pågår målning och renovering av kyrkan och församlingshemmet. Kyrkans fasad och tak skrapas/tvättas och målas, medan församlingshemmets fasad och fönster förnyas. Vi beklagar eventuella olägenheter för gravgårdsbesökare och användare av församlingshemmet!

Beslut om sammanslagning dröjer till hösten

Domkapitlet har remitterat sitt utlåtande om en eventuell sammanslagning av Bergö, Malax och Petalax församlingar till sitt möte i augusti.

Utlåtanden om församlingssammanslagning

Församlingsråden i de tre församlingarna samt gemensamma kyrkofullmäktige har av domkapitelt ombetts  behandla initiativet om en församlingssammanslagning och ge ett utlåtande.

För Bergö församlings del ställde sig församlingsrådet negativt till domkapitlets förslag om en sammanslagning. Även Petalax församlingsråd har gett ett negativt utlåtande. Utlåtandena från Malax församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige i Malax kyrkliga samfällighet är positiva.

Utöver domkapitlets namnförslag Malax försaling/Maalahden seurakunta har också Malax gemensamma församling/Maalahden yhteinen seurakunta och Bergö församling/Bergön seurakunta lyfts fram som förslag.

Initiativ om församlingssammanslagning

Redan i många år har det av och till diskuterats en eventuell sammanslagning av Bergö, Malax och Petalax församlingar, men hittills har inget av församlingsråden i församlingarna velat fatta något sådant beslut. Nu har däremot domkapitlet i Borgå stift tagit initiativ till en ändring av församlingsindelningen i Malax kyrkliga samfällighet enligt följande:

Församlingarna Malax församling, Petalax församling och Bergö församling dras in från 31.12.2022 och i deras ställe grundas från 1.1.2023 en ny tvåspråkig församling, förslagsvis vid namn Malax församling/ Maalahden seurakunta.

Nu är tågordningen den att församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige senast inom april månad ska behandla initiativet och ge ett utlåtande. Därefter fattas ett slutgiltigt beslut av Kyrkostyrelsen någon gång under våren. Efter det vet vi hur vi går vidare. Mer information kommer i våra olika kanaler vartefter det finns något att informera om. Information om sammanslagningen samlas HÄR.

** Infotillfälle om den eventuella sammanslagningen ti 5.4 kl. 19 i församlingshemmet.**

Insamlingen Gemensamt Ansvar har startat

Gemensamt ansvar är kyrkans årliga storinsamling. Årets tema är BIDRA TILL MIN MORGONDAG. Pandemin har slagit hårt mot barn och unga i Finland och i världens katastrofområden. Genom att donera till insamlingen Gemensamt Ansvar kan du ge den växande generationen en ljusare framtid.

60 % av insamlingsintäkterna styrs via Kyrkans Utlandshjälp till hjälp i utvecklingsländerna. Utlandshjälpens katastroffond gör det möjligt att starta och genomföra nödhjälpsinsatser i humanitära katastrofer i utvecklingsländerna. Orsakerna till att hjälp behövs är oftast naturkatastrofer (torka, översvämningar, stormar, jordbävningar), politiska konflikter och deras konsekvenser, eller plötsliga olyckor.

20 % av intäkterna blir kvar i den insamlande församlingen, för att användas för insatser för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd. Ytterligare 20 % styrs till föreningen Lasten ja nuorten keskus, som utvecklar bland annat Saapas-verksamheten inom det uppsökande ungdomsarbetet så att de unga har tillgång till fler trygga vuxna i sin vardag.

DONERA HÄR!Öppna länk i ny flik  Eller via MobilePay: 40491

Ny faktureringsadress!

Församlingen har ny faktureringsadress från och med 10.11.2021.

Adress på pappersfakturor:

Kyrkan servicecentral/Malax kyrkliga samfällighet

003704986815

PL 5018 02066

DOCUSCAN

 

Nätfakturaadress:

Fakturamottagare Malax kyrkliga samfällighet

003704986815

 

Nätfakturaoperatör: CGI

Förmedlarkod: 003703575029

 

Heddy Norrgård pensionerad, nytt telefonnummer till diakonin

Heddy Norrgård, som ansvarat för diakoni och barnverksamhet har gått i pension. Vi är glada och tacksamma för de år Heddy har jobbat i församlingen! Församlingspastor Frank Isaksson har tagit över ansvaret för diakonin. Han nås på telefonnummer 050 465 2904.

Ämbetsbevis beställs från centralregister

Folkbokföringen i Bergö församlingar överförs till Kustens och Ålands centralregister fr.o.m. 1.5.2020. Efter det ska församlingsborna vända sig till centralregistret med beställningar av ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar.

Beställ så här:

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en privatperson.

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en organisation (t.ex. bank eller advokatbyrå).

Per telefon till nummer: 040 759 1204

Genom besök vid centralregistrets enhet i Vasa på adressen: Skolhusgatan 26-28

På pastorskansliet kan vi vid behov också hjälpa till med att förmedla era beställningar. 

Vänligen notera att inga beställningar av ämbetsbevis ska göras via e-post eftersom det finns risk att obehöriga via e-posten kan komma åt personuppgifter.

Andakter och gudstjänster på nätet

Här hittar du olika andakter och gudstjänster på nätet från regionen och Svenskfinland.