Begravningsplatsen

Begravningsplatsen

Bergövägen 273, 66220 Bergö

Begravningsplatsen närmast kyrkan invigdes den 30 juni 1800. År 1855 utvidgades kyrkogården åt norr och 1908 - 1909 åt väster. En gravbok över de begravda finns från och med år 1952. År 1980 inköptes mark för fortsatt utvidgning av begravningsplatsen västerut. Arbetena påbörjades 1982 och den nya delen invigdes 21 oktober 1984 av biskop Erik Wikström.
 

KUNGÖRELSE

Vi har under sommaren 2020 märkt en del gravar med en blå- och vitmålad käpp. Gravarna är märkta antingen för att planteringarna är oskötta eller för att vi i fråga om en del gamla gravar vill ha reda på vem som är gravrättsinnehavare.

Är du gravrättsinnehavare eller anhörig till en avliden i en grav märkt med den blå-vita käppen? Vänligen kontakta pastorskansliet SENAST 30.9.2021! Om graven är oskött uppmanas anhöriga att iståndsätta graven, ingå ett skötselavtal med församlingen eller lämna den tillbaka till församlingen. Har ingen hört av sig eller om graven inte åtgärdats innan 30.9.2021 anses gravrätten förverkad och graven återgår till församlingen. (Med stöd av kyrkolagen kap. 17, §5.)

I några fall har vi också märkt gravar där stenarna lutar riskabelt. Upprätande av gravstenar åligger gravrättsinnehavaren.

Kontaktuppgifter till pastorskansliet: 

Tel.: 050 583 7353  (må-on)

E-post:  bergo.forsamling@evl.fi