Församlingens uppvaktning vid bemärkelsedagar

Församlingens präst eller diakoniarbetare besöker under dagarna runt födelsedagen de jubilarer bland församlingsmedlemmarna som fyller 80, 85, 90, och 95 år. Nittiosexåringar och äldre uppvaktas på varje födelsedag.

För 70- och 75-åringar bland församlingsmedlemmarna ordnas varje år en gemensam födelsedagsfest med servering och program. Festen ordnas vanligen på hösten och inbjudan skickas ut till jubilarerna under sommaren.

Om man vill undanbe sig uppvaktning kan man kontakta pastorskansliet, 050 583 7353.