Vigsel

Äktenskapet mellan man och kvinna är en ordning instiftad av Gud själv. Människan är skapad till Guds avbild, till man och kvinna. Äktenskapet är familjens grundval och därför en av de bärande institutionerna i samhället.

Den kyrkliga vigseln är både en juridisk handling och en gudstjänst där vi ber om Guds välsignelse för äktenskapet.

Kontakta kansliet (050 583 7353) för närmare information.

HINDERSPRÖVNING

Direktlänk till blankett för begärande om hinderprövning. 

Vigselbild