Syföreningen för kyrka och mission

ti 15.10 kl. 13.00 - kl. 18.00

Församlingshemmet

Syföreningen

Syföreningen för kyrka och mission samlas i församlingshemmet.


Arrangör

Bergö församling

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling
Sviditået 18
66220 BERGÖ

Församlingspastorn arbetar i regel onsdag-söndag, och är ledig måndagar och tisdagar.