Gudstjänst via Lokal-TV (kl. 12!)

sö 5.4 kl. 14.00
Lokal-TV

Gudstjänst

Tornberg, Brunell. Obs kl. 12!

Enligt ett beslut från landets biskopar kommer gudstjänster att fortsätta firas medan det råder undantagstillstånd med anledning av coronaviruset, men gudstjänsterna firas utan att gudstjänstdeltagarna närvarar i kyrkan. Istället kan gudstjänsterna följas direkt via Lokal-TV.