Gudstjänst via Lokal-TV kl. 12

sö 31.5 kl. 12.00

Gudstjänst via Lokal-TV kl. 12

 Gudstjänst via Lokal-TV. Isaksson, Brunell. OBS kl. 12!

Enligt ett beslut från landets biskopar kommer gudstjänster att fortsätta firas medan det råder undantagstillstånd med anledning av coronaviruset, men gudstjänsterna firas utan att gudstjänstdeltagarna närvarar i kyrkan. Istället kan gudstjänsterna följas direkt via Lokal-TV.