Bild församlingsvalet
Vid församlingsvalet den 18 november 2018 väljs nya förtroendevalda. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Nu finns det chans att påverka! 

SÄMJOVAL I BERGÖ FÖRSAMLING

Eftersom antalet kandidater är så så blir det sämjoval i Bergö församling. 

RÖSTNING

Det blir sämjoval i Bergö församling. Medlemmarna i Bergö församling kommer alltså inte att rösta i församlingsvalet. Däremot kan medlemmar i andra församlingar där det ordnas val förhandsrösta vid vilken vallokal som helst medan förhandsröstningen pågår. 

FÖRHANDSRÖSTNING 6-10.11.2018

Pastorskansliet i Petalax: Tisdag till fredag 6-9.11 kl. 9-18 samt lördag 10.11 kl. 13-17.

Thorshagavägen 3. 66240 PETALAX

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022