Banner för församlingsvalet med texten tror hoppas älskar.

Kandidatnovineringen avslutad - sämjoval

Kandidatnomineringen i församlingsvalet har avslutats. I Bergö, Malax och Petalax församlingar väljs förtroendevalda till den nya församlingen som grundas 1.1.2023. Totalt 19 platser i kyrkofullmäktige ska fyllas.

En kandidatlista har lämnats in (Tillsammans-Yhdessä), där valmansföreningen har uppgett vilka som blir ordinarie medlemmar och vilka som blir suppleanter i ordningsföljd. Därmed förrättas valet i Bergö, Malax och Petalax som sämjoval. Någon röstning på valdagen behövs inte, utan resultatet är klart redan nu.

Vi tackar alla som har ställt sig till förfogande och ser fram emot en intressant period då en ny församling ska ta form!

MEDLEMMAR I KYRKOFULLMÄKTIGE:

 • Berg Gunda, trädgårdsmästare, Norrback
 • Berglund Marie-Louis, ledningens assistent, Petalax
 • Björkstrand Daniel, företagare, Långåminne
 • Edman Josefine, närvårdare, Övermalax
 • Englund Lotta, koordinator, Bergö
 • Granholm-Mäkinen Nina, speciallärare, Yttermalax
 • Granqvist Stefan, ekonomie doktor, ED, EL, Petalax
 • Hofman Lena-Karin, förstavårdare, Petalax
 • Hägen Kerstin, pensionär, Yttermalax
 • Ljungkvist Ros-Marie, hemserviceledare, Övermalax
 • Lundegård Lars, arbetschef, Yttermalax
 • Nygren Camilla, närvårdare, Petalax
 • Rajala Pentti, pensionär, Långåminne
 • Rönnlöv Conny, Volume Planning Manager, Petalax
 • Ann-Charlotte Skinnar, lärare, Bergö
 • Söderholm Erik, pensionär, Bergö
 • Tast Leif, speciallärare, Åminne
 • Udd Rita, pensionär, Övermalax
 • Widd Kenneth, pensionär, speciallärare, Yttermalax

ERÄTTARE:

 1. Vestberg Eivor, pensionär, klasslärare, Nyby
 2. Ekström Anders, företagare, Åminne
 3. Luhtasela Harri, KTT, VTM, Bergö
 4. Dahlström Susanna, medikalvaktmästare/instrumentskötare, Petalax
 5. Rögård Jan, elingenjör, Bergö
 6. Skinnars Monica, serviceenhetschef, Petalax
 7. Kortelahti Lasse, förman, Långåminne
 8. Lidman Carola, lärare, Nyby
 9. Råholm Majvor, pensionär, Svarvar

Valkungörelser

Kyrkostyrelsen har beslutat att en ny församling bildas av Bergö, Malax och Petalax församlingar från och med 1.1.2023.  Valet förrättas så att 19 ledamöter väljs in till den nya församlingens kyrkofullmäktige. Här nedan finns valkungörelser.

Kungörelse om kandidatuppställningen

Kungörelse om kandidatuppställningen i den sammanslagna församlingen

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

Kungörelse om förteckningen över röstberättigade i den sammanslagna församlingen