Församlingens infoblad

Församlingen delar några gånger i året ut ett infoblad till alla hushåll i Bergö. Det innehåller program och aktualiteter för de kommande månaderna. Det aktuella infobladet hittar du under länken nedan.