Bergö och Petalax församlingar söker en DIAKON på 84 % 

Diakontjänsten är mångsidig med barn-, familje- och ungdomsverksamhet bland arbetsuppgifterna. Tjänsten är gemensam för Bergö och Petalax församlingar. Vi förutsätter avlagd examen enligt kyrkostyrelsens beslut 141 om examen som krävs av innehavaren av en diakonitjänst. Medlemskap och konfirmation förutsätts av den sökande. Lön enligt kravgrupp 501. Tjänsten tillträds 1.9.2022 eller enligt överenskommelse.  Tjänsten har en prövotid på 6 mån. Den som valts till tjänsten skall uppvisa straffregisterutdrag. 

Förfrågningar till Tomi Tornberg, tomi.tornberg@evl.fi, 050 559 7757. 

Ansökan lämnas in senast 19.4.2022 kl. 15 till Petalax församling, Petalax kyrktået 12, 66240 PETALAX eller petalax.forsamling@evl.fi.