Malax kyrkliga samfällighet

Bergö församling hör till Malax kyrkliga samfällighet. Övriga församlingar i samfälligheten är Petalax och Malax. Samfälligheten har ett gemensamt ekonomikontor med två anställda:

Malax Kyrkliga Samfällighet, Ekonomikontoret
Snickerivägen 2
66100 Malax

epost: malax.kyrkligasamfallighet@evl.fi

öppet:  ti, on, fre   9-13
tel. 050-379 0109, 06-3651 839

Faktureringsadress

Malax kyrkliga samfällighet har ny faktureringsadress fr.o.m. 1.1.2017.

E-faktura
E-faktureringsadress, OVT-kod: 003704986815
Vår operatör är Basware, vars kod är BAWCFI22.

Faktureringsadress för pappersfaktura:
Kyrkans servicecentral/
Malax kyrkliga samfällighet
++2027++
PB 378
00026 Basware

Karta över Malax kommun med Malax, Petalax och Bergö församlingar utmärkta.

Bergö och Petalax församlingar söker en DIAKON på 84 % 

Diakontjänsten är mångsidig med barn-, familje- och ungdomsverksamhet bland arbetsuppgifterna. Tjänsten är gemensam för Bergö och Petalax församlingar. Vi förutsätter avlagd examen enligt kyrkostyrelsens beslut 141 om examen som krävs av innehavaren av en diakonitjänst. Medlemskap och konfirmation förutsätts av den sökande. Lön enligt kravgrupp 501. Tjänsten tillträds 1.9.2022 eller enligt överenskommelse.  Tjänsten har en prövotid på 6 mån. Den som valts till tjänsten skall uppvisa straffregisterutdrag. 

Förfrågningar till Tomi Tornberg, tomi.tornberg@evl.fi, 050 559 7757. 

Ansökan lämnas in senast 19.4.2022 kl. 15 till Petalax församling, Petalax kyrktået 12, 66240 PETALAX eller petalax.forsamling@evl.fi.