Skriftskolan 2018-2019

 

Skriftskolan startar med inskrivning Första advent 2.12.2018 med gudstjänst. Välkommen med.

Skriftskolan är i ett förnyelseskede. Den får en ny läroplan och den förutsätter att vi gör en del förändringar i upplägget. Förnyelsen startade redan i fjol på följande sätt. Petalax Bergö och Malax har gemensam skriftskola, lektionerna hålls som Temadagar och så hölls ett gemensamt läger. Vi gör några smärre förändringar till det upplägget. Vi startar lite senare på hösten och kör koncentrerat ett halvår.

Preliminära planen är följande:

Inskrivning 2.12.2018 efter adventsgudstjänsten.

Temalördagar på våren.

En veckas läger efter skolan.

Konfirmation 16.6.2019