Syföreningen för kyrka och mission

Syföreningen samlar genom sin verksamhet in medel till missionen och till församlingen. 

Stickning pågår. Närbild på händer som håller i en sticksöm.