Syföreningen för kyrka och mission

Syföreningen träffas varje tisdag kl. 13 i församlingshemmets sal. Syföreningen samlar genom sin verksamhet in medel till missionen och till församlingen.

Kontaktperson:

Runa West

06 3430 210

Stickning pågår. Närbild på händer som håller i en sticksöm.