Syföreningen för kyrka och mission

Syföreningen samlar genom sin verksamhet in medel till missionen och till församlingen. Syföreningen träffas varje tisdag kl. 13 i församlingshemmet.

Stickning pågår. Närbild på händer som håller i en sticksöm.