Ungdomskvällar

I regel har vi ungdomskväll varannan fredag kl. 20 i församlingshemmet.

Hösten 2018:

28.9

12..10

26.10

9.11

16.11

7.12

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling
Sviditået 18
66220 BERGÖ

Församlingspastorn arbetar i regel onsdag-söndag, och är ledig måndagar och tisdagar.