Ungdomskvällar

I regel har vi ungdomskväll varannan fredag kl. 20 i församlingshemmet.

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling
Sviditået 18
 BERGÖ

Församlingspastorn är alterneringsledig t.o.m. 31.7.2020.