Ungdomskvällar

Ungdomskvällar tisdagar kl. 18-20 i församlingshemmet. Obs, inte varje vecka, följ med annonseringen.