Ungdomskvällar

Ungdomskvällar fredagar kl. 19-22 i församlingshemmet. Obs, inte varje fredag, följ med annonseringen.