Träffpunkten bild

Träffpunkten

Träffpunkt är en samling där vi träffas under caféliknande former. Ibland har vi en inbjuden gäst, och vi får dela med oss av berättelser och erfarenheter ur livet. Präst och kantor medverkar.

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling
Sviditået 18
66220 BERGÖ

Församlingspastorn arbetar i regel onsdag-söndag, och är ledig måndagar och tisdagar.