Skriftskola och konfirmation

 

Skriftskolan är kyrkans dopundervisning. Du lär känna tron inom den kyrka du upptagits i genom dopet. 

Vanligen går man i skriftskola det år då man fyller 15 år. Av 15-åringarna i Finland går årligen ungefär 90 % i skriftskola. Om du har börjat skolan som 6-åring kan du be om att få gå i skriftskola som 14-åring tillsammans med dina klasskamrater. Men det går lika bra att gå i skriftskolan ett år senare.

Konfirmationen är skriftskolans högtidliga avslutning. Vid konfirmationen bekänner du själv den kristna tro som du döpts till. Vid dopet läste föräldrarna och faddrarna upp trosbekännelsen för dig, nu står du själv i huvudrollen.

Du kan gå i skriftskolan också om du inte är döpt. För att få delta i konfirmationen måste du först döpas.

Konfirmationen ger dig rätt att bli fadder, att självständigt delta i nattvarden och sedan du fyllt 18 år att kandidera i församlingsvalen. Skriftskolan är en förutsättning för kyrklig vigsel.

I Bergö församling brukar skriftskolan bestå av lektioner dagtid under vinterhalvåret samt ett dagsläger följt av konfirmation i juni. Skriftskoleverksamheten görs i samarbete med Petalax och Malax församlingar.

 

Gruppfoto av konfirmander klädda i vita albor.

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation