Ta kontakt!

E-post: bergo.forsamling@evl.fi

 

Pastorskansliet i Petalax har öppet enligt överenskommelse.

Besöksadress: Thorshagavägen 3, Petalax

Telefon: 050 583 7353

E-post: petalax.forsamling@evl.fi

 

Fakturering:

OBS! Skild faktureringsadress, se sida till vänster.

 

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.Cay-Håkan Englund

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling
Sviditået 18
 BERGÖ

Johanna Granlund

Församlingssekreterare
Bergö församling Petalax församling

Anträffbar må-on.

Lisbeth Gullholm

Ekonomisekreterare (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling

Anita Häggkvist-West

Kyrkoekonom (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling
Ekonomi- och administrationstjänster

Frank Isaksson

Församlingspastor, diakoni
Bergö församling Petalax församling

Bergö församling 20 %.


Tomi Tornberg

T.f. kyrkoherde
Petalax församling Bergö församling