Ta kontakt!

E-post: bergo.forsamling@evl.fi

OBS! Alla ämbetsbevis beställs från kansliet i Petalax.

Pastorskansliet i Petalax har öppet:

Tisdagar 10-13  *  Onsdagar 10-13

Besöksadress: Thorshagavägen 3, Petalax

Telefon: 050 583 7353

E-post: petalax.forsamling@evl.fi

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.Cay-Håkan Englund

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling
Sviditået 18
 BERGÖ

Johanna Granlund

Församlingssekreterare
Bergö församling Petalax församling

Anträffbar må-on.

Lisbet Gullholm

Ekonomisekreterare (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling

Frank Isaksson

Predikobiträde
Bergö församling Petalax församling

Heddy Norrgård

Diakoni- och barnarbete
Bergö församling Petalax församling

Anträffbar varannan vecka, udda veckor.


Tomi Tornberg

T.f. kyrkoherde
Petalax församling Bergö församling