Ta kontakt!

E-post: bergo.forsamling@evl.fi

OBS! Alla ämbetsbevis beställs från kansliet i Petalax.

Pastorskansliet i Petalax har öppet:

Tisdagar 10-13  *  Onsdagar 10-13

Besöksadress: Thorshagavägen 3, Petalax

Telefon: 050 583 7353

E-post: petalax.forsamling@evl.fi

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.Cay-Håkan Englund

Församlingspastor
Bergö församling Petalax församling
Sviditået 18
 BERGÖ

Johanna Granlund

Församlingssekreterare
Bergö församling Petalax församling

Lisbet Gullholm

Ekonomisekreterare (Malax kyrkliga samfällighet)
Bergö församling Malax församling Petalax församling

Frank Isaksson

Predikobiträde
Bergö församling Petalax församling

Heddy Norrgård

Diakoni- och barnarbete
Bergö församling Petalax församling

Tomi Tornberg

T.f. kyrkoherde
Petalax församling Bergö församling