Ta kontakt!

På grund av coronaviruset pausar församlingen sin verksamhet fram till 13.4.2020. Enskild nattvard och själavårdssamtal är tillgängliga för den som önskar. Ta i så fall kontakt på telefonnummer 040 632 6330. Samma telefonnummer fungerar som stödlinje om någon känner ett behov av att samtala med en församlingsanställd (kl. 9-21).

E-post: bergo.forsamling@evl.fi

OBS! Alla ämbetsbevis beställs från kansliet i Petalax.

Pastorskansliet i Petalax har öppet:

Tisdagar 10-13  *  Onsdagar 10-13

Besöksadress: Thorshagavägen 3, Petalax

Telefon: 050 583 7353

E-post: petalax.forsamling@evl.fi

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

Cay-Håkan Englund

Församlingspastor

Bergö församling Petalax församling

Sviditået 18
 BERGÖ

Församlingspastorn är alterneringsledig t.o.m. 31.7.2020.

Cay-Håkan Englund

« Tillbaka