Sedan januari 2017 har församlingen en ny faktureringsadress: 

Kyrkans servicecentral/

Bergö församling

++2027++

PB 378

00026 Basware

 

E-faktura: 0037 02165570, kyrkansservicecentral@basware.com