Malax kyrkliga samfällighet

 

Bergö församling hör till Malax kyrkliga samfällighet. Samfälligheten har ett gemensamt ekonomikontor med två anställda:

Malax Kyrkliga Samfällighet, Ekonomikontoret
Snickerivägen 2
66100 Malax

epost: malax.kyrkligasamfallighet@evl.fi

öppet:  ti, on, fre   9-13
tel. 050-379 0109, 06-3651 839

 

Faktureringsadress

Malax kyrkliga samfällighet har ny faktureringsadress fr.o.m. 1.1.2017.

E-faktura
E-faktureringsadress, OVT-kod: 003704986815
Vår operatör är Basware, vars kod är BAWCFI22.

Faktureringsadress för pappersfaktura:
Kyrkans servicecentral/
Malax kyrkliga samfällighet
++2027++
PB 378
00026 Basware