Församlingshemmet på Bergö

Mer information om församlingshemmet kommer senare.

 

Bergö församlingshem sett utifrån.