Pastorskansliet i Petalax

Prästgården i Petalax

Pastorskansliet i Petalax

Petalax Kyrktået 12, 66240 Petalax

Från pastorskansliet i Petalax kan du beställa ämbetsbetyg och olika intyg.

Besöksadress: Thorshagavägen 3.

Postadress: Petalax kyrktået 12