Prästgården

Pastorskansliet på Bergö

Sviditået 18 , 66220 Bergö

Prästgården

Församlingspastorn är anträffbar på pastorskansliet i Bergö onsdagar kl. 10-12, tel. 06-3430025.

OBS! Ämbetsbetyg fås endast från centralregistret, tel. 040 759 1204