2021:

Ny faktureringsadress!

Församlingen har ny faktureringsadress från och med 10.11.2021.

Adress på pappersfakturor:

Kyrkan servicecentral/Malax kyrkliga samfällighet

003704986815

PL 5018 02066

DOCUSCAN

Nätfakturaadress:

Fakturamottagare Malax kyrkliga samfällighet

003704986815

Nätfakturaoperatör: CGI

Förmedlarkod: 003703575029

 

Heddy Norrgård pensionerad, nytt telefonnummer till diakonin

Heddy Norrgård, som ansvarat för diakoni och barnverksamhet har gått i pension. Vi är glada och tacksamma för de år Heddy har jobbat i församlingen! Församlingspastor Frank Isaksson har tagit över ansvaret för diakonin. Han nås på telefonnummer 050 465 2904.

 

2020:

Ämbetsbevis beställs från centralregister

Folkbokföringen i Bergö församling överförs till Kustens och Ålands centralregister fr.o.m. 1.5.2020. Efter det ska församlingsborna vända sig till centralregistret med beställningar av ämbetsbevis, släktutredningar och hindersprövningar.

Beställ så här:

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en privatperson.

Länk till elektronisk beställningsblankettÖppna länk i ny flik för ämbetsbevis då beställningen görs av en organisation (t.ex. bank eller advokatbyrå). 

Per telefon till nummer: 040 759 1204

Genom besök vid centralregistrets enhet i Vasa på adressen: Skolhusgatan 26-28

På pastorskansliet kan vi vid behov också hjälpa till med att förmedla era beställningar. 

Vänligen notera att inga beställningar av ämbetsbevis ska göras via e-post eftersom det finns risk att obehöriga via e-posten kan komma åt personuppgifter.

ALTERNERINGSLEDIG FÖRSAMLINGSPASTOR

Församlingspastor Cay-Håkan Englund är alterneringsledig under tiden 1.2.2020-31.7.2010.

PREDIKOBITRÄDE I FÖRSAMLINGEN

Under Cay-Håkan Englunds alterneringsledighet är teologen och musikern Frank Isaksson anställd som predikobiträde. Han kommer bland annat att hålla gudstjänster och andakter.

2019:

Utbjudes till försäljning

Bergö församling och Bergö Öråd rf utbjuder till försäljning  fastigheterna RNr 27:0 med fastighetsbeteckningen 475-405-27-0 i Bergö by i Malax kommun med skifte ett omfattande ca 0,4730  ha och bildar en helhet med fastighet Rnr 2:133 med fastighetsbeteckning Vesterback 475-405-2-133 vars storlek är ca  0,3350 ha. Helheten är ca 0,8080 ha.

Helheten  innefattar bostad och uthusbyggnader. På tomten finns bostad färdigställd 1935 med  tillbyggnad från 1992 och bostaden är delvis ytrenoverad.  Bostadsytan är ca 100 m2. 

Anbuden sänds till Bergö församling före 30.9 till adressen Petalax kyrktået 12, 66240 Petalax.

För visning kontakta Lotta Skinnar telefon 0405154921, efter 15.00 eller per sms. Visningen sker efter 22 september.

Försäljarna förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna anbud. Värdering är gjord och fås på begäran.

https://drive.google.com/drive/folders/1JRFiF1_LDlfkUVEJww26Y1L1GUyGNaNm