ALTERNERINGSLEDIG FÖRSAMLINGSPASTOR

Församlingspastor Cay-Håkan Englund är alterneringsledig under tiden 1.2.2020-31.7.2010.

PREDIKOBITRÄDE I FÖRSAMLINGEN

Under Cay-Håkan Englunds alterneringsledighet är teologen och musikern Frank Isaksson anställd som predikobiträde. Han kommer bland annat att hålla gudstjänster och andakter.

2019:

Utbjudes till försäljning

Bergö församling och Bergö Öråd rf utbjuder till försäljning  fastigheterna RNr 27:0 med fastighetsbeteckningen 475-405-27-0 i Bergö by i Malax kommun med skifte ett omfattande ca 0,4730  ha och bildar en helhet med fastighet Rnr 2:133 med fastighetsbeteckning Vesterback 475-405-2-133 vars storlek är ca  0,3350 ha. Helheten är ca 0,8080 ha.

Helheten  innefattar bostad och uthusbyggnader. På tomten finns bostad färdigställd 1935 med  tillbyggnad från 1992 och bostaden är delvis ytrenoverad.  Bostadsytan är ca 100 m2. 

Anbuden sänds till Bergö församling före 30.9 till adressen Petalax kyrktået 12, 66240 Petalax.

För visning kontakta Lotta Skinnar telefon 0405154921, efter 15.00 eller per sms. Visningen sker efter 22 september.

Försäljarna förbehåller sig rätten att godkänna eller förkasta givna anbud. Värdering är gjord och fås på begäran.

https://drive.google.com/drive/folders/1JRFiF1_LDlfkUVEJww26Y1L1GUyGNaNm